Velkommen


Danske Seniorer, Føvling


Velkommen til vores hjemmeside

Danske Seniorer, Føvling


 


Foreningens formål er at samle Seniorer om aktiviteter af oplysende, kulturel


og social art.


 


Danske Seniorer, Føvling er tilsluttet Kreds Syd/Vest, Danske Seniorer og er derigennem ogsåtilsluttet landsorganisationen Danske Seniorer som gratis sender Senior Bladet til alle medlemmer 8 gange om året.


 


Danske Seniorer er vores talerør overfor det offentlige, politikerne og andre myndigheder. Organisationen arbejder på en bred front for pensionisternes


forhold i samfundet til glæde og gavn for de ældre.


 


Som medlem af Danske Seniorer, Føvling får du tilbud om at deltage i en lang række aktiviteter ogarrangementer i perioden fra september til udgangen af marts - og dermed også tilbud om at være med i det gode fællesskab og sociale samvær foreningen har.


 


Se programmet og få indblik i hvilke tilbud foreningen har.


 


Et medlemskort koster kr. 100,00 pr. år.


 


 

Copyright @ All Rights Reserved. Made with love.